Nákladní vůz TATRA – studie

TATRA TRUCKS


Autorská studie nákladního vozu, s novou kabinou, karosováním a interiérem.

Záměrem studie bylo navržení nákladního automobilu s novou generací kabiny a karosováním, který je v maximální míře realizovatelný
a respektuje technologické a výrobní limity výrobce.

2022