Porodní postel AVE2

BORCAD Medical
REDDOT AwardPorodní postel AVE2.
Spolupráce s Pavlem Šipulou.

2016