Vojenský speciál TATRA – studie

TATRA TRUCKS


Autorská studie speciálního vozidla Tatra s novou koncepcí modulární kabiny.

Záměrem studie bylo navržení vojenského automobilu nové generace, který je v maximální míře realizovatelný a respektuje technologické
a výrobní limity výrobce. Koncept je aplikovatelný i pro hasičský a stavební vůz.

2022